Rezbareni ukrasi ( duborezi ) se svrstavaju u tri kategorije:

Nazad na stranicu rezbarenih ukrasa        Nazad na početnu

=> Rezbareni kapiteli od drveta
=> Rezbarene drvene rozetne
=> Rezbarene aplikacije i elementi od drvetaRezbareni kapiteli od drveta 

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez DV-001 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DV-001-1 120 240 - 36 4700 Din 5670 Din Poč. troš.:1000din
DV-001-2 100 210 - 30 3190 Din 3830 Din Min. veličina: 40 x 100mm (a x b) 
DV-001-3 80 175 - 22 1600 Din 1920 Din
DV-001-4 70 155 - 21 1340 Din 1600 Din 13 Din/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-001-5 60 140 - 19 1060 Din 1260 Din
DV-001-6 50 120 - 17 770 Din 920 Din 14 Din/cm2 - Bukva (a x b)
DV-001-7 40 100 - 15 580 Din 700 Din

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez DV-002 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DV-002-1 120 204 - 36 4290 Din 5150 Din Poč. troš.:1000din
DV-002-2 100 179 - 30 2860 Din 3430 Din Min. veličina: 40 x 85mm (a x b) 
DV-002-3 80 149 - 22 1430 Din 1700 Din
DV-002-4 70 132 - 21 1200 Din 1450 Din 13 Din/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-002-5 60 119 - 19 960 Din 1150 Din
DV-002-6 50 102 - 17 700 Din 850 Din 14 Din/cm2 - Bukva (a x b)
DV-002-7 40 85 - 15 500 Din 600 Din

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez DV-003 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DV-003-1 138 234 120 45 4780 Din 5740 Din Poč. troš.:1000din
DV-003-2 118 205 100 39 3190 Din 3830 Din Min. veličina: 52 x 98mm (a x b) 
DV-003-3 98 171 80 31 1630 Din 1960 Din
DV-003-4 88 152 70 30 1370 Din 1650 Din 11 Din/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-003-5 78 137 60 28 1090 Din 1300 Din
DV-003-6 62 117 50 23 800 Din 970 Din 12 Din/cm2 - Bukva (a x b)
DV-003-7 52 98 40 21 600 Din 730 Din

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez DV-004 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DV-004-1 220 220 150 22 3700 Din 4450 Din Poč. troš.:1000din
DV-004-2 190 190 130 20 2800 Din 3360 Din 9 Din/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-004-3 160 160 110 18 2000 Din 2420 Din
DV-004-4 130 130 89 16 1370 Din 1650 Din 10 Din/cm2 - Bukva (a x b)
DV-004-5 100 100 68 14 920 Din 1100 Din

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez VN-057 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
VN-057-21 310 250 210 35 4880 Din 4880 Din -
VN-057-19 280 226 190 31 4420 Din 4420 Din
VN-057-17 250 200 170 28 3920 Din 3920 Din
VN-057-15 220 180 150 25 3490 Din 3490 Din
VN-057-13 190 155 130 21 3000 Din 3000 Din
VN-057-11 156 128 106 18 2480 Din 2480 Din
VN-057-09 140 113 95 16 2200 Din 2200 Din
VN-057-08 115 92 78 14 1800 Din 1800 Din
VN-057-07 100 80 68 11 1570 Din 1570 Din
VN-057-06 83 67 57 11 1310 Din 1310 Din
VN-057-05 70 55 46 8 1090 Din 1090 Din

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez VN-016 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
VN-016-06 138 60 - 34 1600 Din 1600 Din -
VN-016-05 115 50 - 28 1130 Din 1130 Din -
VN-016-04 92 40 - 22 900 Din 900 Din

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez VN-017 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
VN-017-10 100 94 - 20 790 Din 790 Din -
VN-017-08 80 75 - 20 680 Din 680 Din - 
VN-017-07 70 65 - 15 570 Din 570 Din
VN-017-06 60 54 - 15 500 Din 500 Din -
VN-017-05 50 47 - 15 440 Din 440 Din
VN-017-04 40 38 - 10 390 Din 390 Din -

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez VN-018 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
VN-018-10 100 56 - 15 440 Din 440 Din -
VN-018-08 80 45 - 10 380 Din 380 Din - 
VN-018-07 70 39 - 10 320 Din 320 Din
VN-018-06 60 34 - 10 290 Din 290 Din -
VN-018-05 50 28 - 10 270 Din 270 Din
VN-018-04 40 22 - 10 240 Din 240 Din -

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez DV-005 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DV-005-1 120 210 - 36 4140 Din 4970 Din Poč. troš.:1000din
DV-005-2 100 176 - 30 3190 Din 3830 Din Min. veličina:  50 x 98mm (a x b) 
DV-005-3 80 146 - 22 1080 Din 1300 Din
DV-005-4 70 130 - 21 920 Din 1100 Din 11 Din/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-005-5 60 115 - 19 740 Din 880 Din
DV-005-6 50 98 - 17 450 Din 540 Din 12 Din/cm2 - Bukva (a x b)
Rezbareni kapiteli od drveta - duborez DV-006 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DV-006-1 130 228 - 44 4470 Din 5360 Din Poč. troš.:1000din
DV-006-2 110 191 - 38 3500 Din 4200 Din Min. veličina:  60 x 107mm (a x b) 
DV-006-3 90 159 - 30 1240 Din 1500 Din
DV-006-4 80 142 - 29 1060 Din 1260 Din 11 Din/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-006-5 70 125 - 27 830 Din 990 Din
DV-006-6 60 107 - 25 600 Din 730 Din 12 Din/cm2 - Bukva (a x b)
Rezbareni kapiteli od drveta - duborez DV-007 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DV-007-1 80 144 - 28 1660 Din 1990 Din Poč. troš.:1000din
DV-007-2 70 126 - 25 1060 Din 1260 Din 11 Din/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-007-3 60 108 - 22 790 Din 940 Din
DV-007-4 50 90 - 19 540 Din 650 Din 12 Din/cm2 - Bukva (a x b)

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez DV-008 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DV-008-1 120 154 79 33 3070 Din 3685 Din Poč. troš.:1000din
DV-008-2 100 128 66 28 2180 Din 2640 Din 11 Din/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-008-3 80 102 53 22 890 Din 1070 Din
DV-008-4 60 77 42 19 540 Din 650 Din 12 Din/cm2 - Bukva (a x b)
Rezbareni kapiteli od drveta - duborez DV-009 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DV-009-1 120 210 - 36 3190 Din 3830 Din Poč. troš.:1000din
DV-009-2 100 180 - 30 2550 Din 3060 Din Min. veličina:  40 x 90mm (a x b) 
DV-009-3 80 150 - 22 1170 Din 1400 Din
DV-009-4 70 135 - 21 990 Din 1180 Din 12 Din/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-009-5 60 120 - 19 760 Din 900 Din
DV-009-6 50 105 - 17 600 Din 720 Din 13 Din/cm2 - Bukva (a x b)
DV-009-7 40 90 - 15 450 Din 540 Din

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez DV-010 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DV-010-1 138 239 120 44 3460 Din 4160 Din Poč. troš.:1000din
DV-010-2 118 205 100 38 2870 Din 3440 Din Min. veličina: 53 x 103mm (a x b) 
DV-010-3 98 171 80 30 1450 Din 1740 Din
DV-010-4 88 154 70 29 1200 Din 1450 Din 9 Din/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-010-5 78 137 60 27 920 Din 1120 Din
DV-010-6 63 120 50 24 730 Din 880 Din 10 Din/cm2 - Bukva (a x b)
DV-010-7 53 103 40 22 600 Din 720 Din

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez DV-011 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DV-011-1 90 110 - 33 1400 Din 1690 Din Poč. troš.:1000din
DV-011-2 80 98 - 29 1150 Din 1380 Din 10 Din/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-011-3 70 86 - 26 890 Din 1070 Din
DV-011-4 60 73 - 22 400 Din 480 Din 11 Din/cm2 - Bukva (a x b)
DV-011-5 50 62 - 19 300 Din 350 Din

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez DV-012 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DV-012-1 92 127 - 35 1670 Din 2000 Din Poč. troš.:1000din
DV-012-2 82 114 - 31 1370 Din 1650 Din 10 Din/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-012-3 72 101 - 28 1070 Din 1280 Din
DV-012-4 62 87 - 24 540 Din  650 Din 11 Din/cm2 - Bukva (a x b)
DV-012-5 52 75 - 21 380 Din 460 Din

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez DV-015 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena\ (unikatne mere)
DV-015-1 120 240 - 36 5440 Din 6500 Din Poč. troš.:1000din
DV-015-2 100 210 - 30 4290 Din 5140 Din Min. veličina:  40 x 100mm (a x b) 
DV-015-3 80 175 - 21 1600 Din 1920 Din
DV-015-4 70 155 - 20 1340 Din 1600 Din 14 Din/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-015-5 60 140 - 19 1060 Din 1260 Din
DV-015-6 50 120 - 17 770 Din 920 Din 15 Din/cm2 - Bukva (a x b)
DV-015-7 40 100 - 15 580 Din 700 Din

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez DV-016 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena\ (unikatne mere)
DV-016-1 190 190 97 21 2970 Din 3560 Din Poč. troš.:1000din
DV-016-2 160 160 82 20 2190 Din 2630 Din 10 Din/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-016-3 130 130 66 19 1480 Din 1780 Din
- - - - - - - 12 Din/cm2 - Bukva (a x b)
- - - - - - -

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez DV-017 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DV-017-1 120 180 - 36 3500 Din 4200 Din Poč. troš.:1000din
DV-017-2 100 150 - 30 2350 Din 2820 Din Min. veličina: 40 x 70mm (a x b) 
DV-017-3 80 130 - 21 1200 Din 1440 Din
DV-017-4 70 120 - 20 990 Din 1200 Din 15 Din/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-017-5 60 100 - 19 780 Din 940 Din
DV-017-6 50 85 - 18 580 Din 700 Din 18 Din/cm2 - Bukva (a x b)
DV-017-7 40 70 - 16 420 Din 500 Din

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez DV-018 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DV-018-1 120 200 - 36 3900 Din 4680 Din Poč. troš.:1000din
DV-018-2 100 180 - 30 2600 Din 3120 Din Min. veličina: 40 x 85mm (a x b) 
DV-018-3 80 150 - 21 1300 Din 1560 Din
DV-018-4 70 130 - 20 1100 Din 1320 Din 13 Din/cm2 - Lipa
(a x b)
DV-018-5 60 120 - 19 870 Din 1050 Din
DV-018-6 50 100 - 18 640 Din 770 Din 14 Din/cm2 - Bukva (a x b)
DV-018-7 40 85 - 16 460 Din 550 Din

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez D-341 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
D-341 115 150 72 30 790 Din - -
D-342 135 207 85 35 1110 Din -Rezbareni kapiteli od drveta - duborez VK-411 a(mm) b(mm) c(mm) e(mm) Cena (egzota) Cena (unikatne mere)
VK-411-14 200 300 140 60 4100 Din -
VK-411-12 180 255 120 60 2100 Din
VK-411-10 135 200 100 45 1750 Din
VK-411-08 120 185 80 40 1150 Din
VK-411-07 115 160 70 40 950 Din
VK-411-06 95 132 60 35 820 Din
VK-411-05 80 113 50 35 700 Din
VK-411-04 65 100 40 35 590 Din

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez VK-352 a(mm) b(mm) c(mm) Cena
(egzota)
Cena (unikatne mere)
VK-352-15 80 150 10 650 Din -
VK-352-12 60 120 11 350 Din
VK-352-06 60 82 10 250 Din
VK-352-05 50 82 8 190 Din

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez VK-370 a(mm) b(mm) c(mm) Cena
(egzota)
Cena (unikatne mere)
VK-370-08 80 150 20 1650 Din -
VK-370-06 60 120 15 700 Din
VK-370-04 40 80 15 390 Din

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez VN-375 a(mm) b(mm) c(mm) Cena
(egzota)
Cena (unikatne mere)
VN-375-10 95 200 23 1650 Din -
VN-375-08 80 160 22 1300 Din
VN-375-06 60 120 22 800 Din

Rezbareni kapiteli od drveta - duborez VK-379 a(mm) b(mm) c(mm) Cena (egzota) Cena (unikatne mere)
VK-379-10 97 180 23 1760 Din -
VK-379-08 80 150 22 1400 Din
VK-379-07 70 130 21 1170 Din
VK-379-06 60 120 15 800 Din
VK-379-04 40 80 13 550 Din

Rezbarene drvene rozetne

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta DR-001 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DR-001-1 100 x 100 x 8 550 Din 660 Din Poč. troš.:1000din
DR-001-2 80 x 80 x 8 420 Din 500 Din 6 Din/cm2-Lipa
DR-001-3 60 x 60 x 7 290 Din 330 Din 7 Din/cm2-Bukva

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta DR-002 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DR-002-1 70 x 70 x 7 420 Din 500 Din Poč. troš.:1000din
DR-002-2 60 x 60 x 7 330 Din 390 Din 8 Din/cm2 -Lipa
DR-002-3 50 x 50 x 7 200 Din 220 Din 9 Din/cm2 -Bukva

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta RN-230 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
RN-230-06 60 x 60 x 11 200 Din 200 Din -

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta DR-003 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DR-003-1 70 x 70 x 17 360 Din 420 Din Poč. troš.:1000din
DR-003-2 50 x 50 x 14 220 Din 270 Din 8 Din/cm2 -Lipa
- - - - 9 Din/cm2 -Bukva

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta DR-004 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DR-004-1 110 x 146 x 11 1100 Din 1300 Din Poč. troš.:1000din
DR-004-2 90 x 120 x 11 770 Din 900 Din 7 Din/cm2 -Lipa
- - - - 8 Din/cm2 -Bukva

Ovalna drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta DR-005 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DR-005-1 70 x 98 x 7 550 Din 640 Din Poč. troš.:1000din
DR-005-2 60 x 84 x 7 420 Din 500 Din 9 Din/cm2 -Lipa
DR-005-3 50 x 70 x 7 330 Din 400 Din 11Din/cm2-Bukva

Drvena kocka - rezbarena kocka od drveta DR-006 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DR-006-1 60 x 60 x 12 350 Din 420 Din Poč. troš.:1000din
DR-006-2 50 x 50 x 10 270 Din 320 Din 15 Din/cm2 -Lipa
DR-006-3 40 x 40 x 8 190 Din 230 Din 18 Din/cm2 -Bukva
DR-006-4 30 x 30 x 7 130 Din 160 Din

Drvena kocka - rezbarena kocka od drveta DR-007 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DR-007-1 60 x 90 x 12 490 Din 590 Din Poč. troš.:1000din
DR-007-2 50 x 75 x 10 380 Din 450 Din 15 Din/cm2 -Lipa
DR-007-3 40 x 60 x 8 270 Din 320 Din 18 Din/cm2 -Bukva
DR-007-4 30 x 45 x 7 190 Din 230 Din

Ovalna drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta DR-008 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DR-008-1 100 x 100 x 9 550 Din 660 Din Poč. troš.:1000din
DR-008-2 80 x 80 x 8 440 Din 510 Din 8 Din/cm2 -Lipa
DR-008-3 60 x 60 x 7 290 Din 330 Din 9 Din/cm2-Bukva

Ovalna drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta RN-316 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
RN-316-07 75 x 75 370 Din 370 Din -
RN-316-06 60 x 60 330 Din 330 Din -
RN-316-05 50 x 50 280 Din 280 Din -

Drvena kocka - rezbarena kocka od drveta DR-009 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DR-009-1 110 x 130 x 15 550 Din 660 Din Poč. troš.:1000din
DR-009-2 90 x 107 x 13 420 Din 510 Din 8 Din/cm2 -Lipa
DR-009-3 70 x 83 x 11 290 Din 330 Din 9 Din/cm2 -Bukva
DR-009-4 50 x 60 x 9 220 Din 260 Din

Ovalna drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta DR-010 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DR-010-1 100 x 100 x 11 550 Din 660 Din Poč. troš.:1000din
DR-010-2 80 x 80 x 9 420 Din 510 Din 8 Din/cm2 -Lipa
DR-010-3 60 x 60 x 8 280 Din 330 Din 9 Din/cm2-Bukva

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta H - 084 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
H-084 40 x 40 - 230 Din -
- - - - -
- - - - -

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta H - 886 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
H - 886 100 x 100 - 450 Din -
- - - - -

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta H - 084 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
H - 084 100 x 100 - 450 Din -
H - 084 80 x 80 - 350 Din -
H - 084 60 x 60 - 220 Din -

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta RN-041 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
RN-041-20 200x200x14 1460 din 1460 din -
RN-041-15 150x150x12 1100 din 1100 din -
RN-041-10 100x100x9 780 din 780 din -
RN-041-08 80x80x8 490 din 490 din -
RN-041-06 60x60x8 240 din 240 din -

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta D-229 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
D -229 50 x 50 240 din - -Drvene rozetne - Duborez u drvetu RN-228 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
RN-228-10 100 x 100 x 10 670 din 670 din -
RN-228-08 80 x 80 x 10 460 din 460 din -
RN-228-06 60 x 60 x  8 310 din 310 din -
RN-228-04 40 x 40 x 8  210 din 210 din -
RN-228-02 20 x 20 x 5 140 din 140 din -
D-228-25 25 x 25 130 din 130 din -

Drvene rozetne - Duborez u drvetu RN-312 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
RN-312-25 250 x 250 x 12 2430 din 2430 din -
RN-312-20 200 x 200 x 10 1620 din 1620 din -
RN-312-15 150 x 150 x  8 1220 din 1220 din -
RN-312-10 100 x 100 x 5  530 din 530 din -
RN-312-08 80 x 80 x 5 400 din 400 din -
RN-312-06 60 x 60 x 5 270 din 270 din -

Drvene rozetne , duborez u drvetu RN-917 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
RN-917-10 100 x 100 530 din 530 din -
RN-917-9 90 x 90 470 din 470 din -
RN-917-8 80 x 80 400 din 400 din -
RN-917-7 70 x 70 320 din 320 din -
RN-917-6 60 x 60 270 din 270 din -
RN-917-5 50 x 50 230 din 230 din -
RN-917-4 40 x 40 200 din 200 din -

Drvene rozetne , duborez u drvetu RN-902 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
RN-902-25 250 x 250 x 15 3380 din 3380 din -
RN-902-20 200 x 200 x 15 2330 din 2330 din -
RN-902-15 150 x 150 x 15 1400 din 1400 din -
RN-902-10 100 x 100 x 10 760 din 760 din -
RN-902-08 80 x 80 x 8 550 din 550 din -
RN-902-06 60 x 60 x 6 370 din 370 din -
RN-902-04 40 x 40 x 4 250 din 250 din -

Ukras od drveta - male rozetne u duborezu RN-918 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
RN-918-20 200 x 200 1620 din 1620 din -
RN-918-15 150 x 150 1280 din 1280 din -
RN-918-10 100 x 100 550 din 550 din -
RN-918-08 80 x 80 420 din 420 din -
RN-918-06 60 x 60 280 din 280 din -
RN-918-04 40 x 40 230 din 230 din -

Ukras od drveta - male rozetne u duborezu RN-626 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
RN-626-25 250 x 222 x 25 3820 din 3820 din -
RN-626-20 200 x 178 x 20 2740 din 2740 din -
RN-626-15 150 x 134 x 15 1560 din 1560 din -
RN-626-10 100 x 89 x 10 770 din 770 din -
RN-626-08 80 x 71 x 8 460 din 460 din -
RN-626-06 60 x 54 x 6 390 din 390 din -

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta H - 086 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
H - 086-1 100 x 100 - 450 Din -
H - 086-2 80 x 80 - 350 Din -
H - 086-3 60 x 60 - 220 Din -

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta H - 085 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
H - 085-1 100 x 100 - 450 Din -
H - 085-2 80 x 80 - 350 Din -
H - 085-3 60 x 60 - 220 Din -

Drvene rozetne - dekorativni elementi od drveta RN-321 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere) 
RN-321-10 100 x 100 450 din 450 din -
RN-321-08 80 x 80 350 din 350 din -
RN-321-06 60 x 60 260 din 260 din -

Rezbarene aplikacije od drveta

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 001 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DA-001 315 x 95 x 8 1080 Din 1300 Din Poč. troš.:1000din
- - - - 4 Din/cm2 -Lipa
- - - - 5 Din/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 002 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DA-002-1 60 x 470 x 11 790 Din 940 Din Poč. troš.:1000din
DA - 002-2 50 x 395 x 11 590 Din 700 Din 4 Din/cm2 -Lipa
DA - 002-3 40 x 315 x 11 430 Din 510 Din 5 Din/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 003 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DA-003-1 113 x 134 x 9 600 Din 730 Din Poč. troš.:1000din
DA-003-2 90 x 107 x 9 410 Din 480 Din 5 Din/cm2 -Lipa
DA-003-3 67 x 80 x 7 290 Din 350 Din 6 Din/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 004 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DA-004-1 240 x 248 x 17 3100 Din 3720 Din Poč. troš.:1000din
DA-004-2 200 x 204 x 14 2130 Din 2560 Din 5 Din/cm2 -Lipa
DA-004-3 180 x 184 x 14 1730 Din 2080 Din 6 Din/cm2  Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 005 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DA-005-1 110 x 413 x 11 2370 Din 2840 Din Poč. troš.:1000din
DA-005-2 90 x 340 x 11 1720 Din 2060 Din 5 Din/cm2 -Lipa
- - - - 6 Din/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 006 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DA-006-1 145 x 613 x 18 3960 Din 4750 Din Poč. troš.:1000din
DA-006-2 110 x 465 x 11 2190 Din 2630 Din 5 Din/cm2 -Lipa
DA-006-3 90 x 380 x 11 1520 Din 1830 Din 6 Ft/cm2 - Bukva
DA-006-4 70 x 296 x 11 1080 Din 1300 Din -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 007 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DA-007-1 135 x 610 x 18 4070 Din 4840 Din Poč. troš.:1000din
DA-007-2 110 x 496 x 11 2620 Din 3150 Din 5 Din/cm2 -Lipa
DA-007-3 90 x 406 x 11 1850 Din 2220 Din 6 Din/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 008 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DA-008-1 170 x 328 x 20 3000 Din 3630 Din Poč. troš.:1000din
DA-008-2 130 x 251 x 17 1930 Din 2300 Din 5 Din/cm2 -Lipa
- - - - 6 Din/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 010 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DA-010-1 120 x 129 x 11 680 Din 810 Din Poč. troš.:1000din
DA-010-2 100 x 107 x 11 480 Din 570 Din 5 Din/cm2 -Lipa
DA-010-3 80 x 85 x 11 370 Din 430 Din 6 Din/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 011 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DA-011-1 100 x 190 x 11 1000 Din 1200 Din Poč. troš.:1000din
DA-011-2 80 x 152 x 11 710 Din 850 Din 7 Din/cm2 -Lipa
DA-011-3 60 x 114 11 460 Din 570 Din 8 Din/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 012 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DA-012-1 150 x 220 x 11 1700 Din 2050 Din Poč. troš.:1000din
DA-012-2 120 x 175 x 8 1080 Din 1300 Din 7 Din/cm2 -Lipa
- Dostupan u levoj i desnoj izradi 8 Din/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu SN-771 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
SN-771-40 400 x 240 x 9 2550 Din 2550 Din -
SN-771-30 300 x 180 x 7 1870 Din 1300 Din -
SN-771-25 250 x 150 x 6 1400 Din 1400 Din -
SN-771-20 200 x 120 x 5 1150 Din 1150 Din -
SN-771-15 150 x 90 x 5 1000 Din 1000 Din -
SN-771-12 120 x 70 x 5 970 Din 970 Din -
SN-771-08 80 x 50 x 4 840 Din 840 Din -
- Dostupan u levoj i desnoj izradi -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu SN-364 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
SN-364-30 300 x 135 x 8 1580 Din 1580 Din -
SN-364-20 200 x 90 x 5 1070 Din 1070 Din -
SN-364-15 150 x 67 x 5 760 Din 760 Din -
SN-364-10 100 x 45 x 5 680 Din 680 Din -
- Dostupan u levoj i desnoj izradi -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 013 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DA-013-1 130 x 341 x 17 2530 Din 3040 Din Poč. troš.:1000din
DA-013-2 110 x 289 x 11 1650 Din 1980 Din 7 Din/cm2 -Lipa
DA-013-3 90 x 236 x 11 1190 Din 1430 Din 8 Din/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 014 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DA-014-1 100 x 231 x 11 1400 Din 1690 Din Poč. troš.:1000din
DA-014-2 80 x 184 x 11 980 Din 1180 Din 7 Din/cm2 -Lipa
DA-014-3 60 x 138 x 11 630 Din 750 Din 8 Din/cm2 -Bukva
- Dostupan u levoj i desnoj izradi -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA - 016 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DA-016-1 140 x 149 x 17 1590 Din 1920 Din Poč. troš.:1000din
DA-016-2 120 x 127 x 15 1150 Din 1370 Din 8 Din/cm2 -Lipa
DA-016-3 100 x 107 x 13 840 Din 990 Din 9 Din/cm2 -Bukva
DA-016-4 80 x 85 x 11 550 Din 660 Din -

Ukras od drveta - male rozetne u duborezu FN-916 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
FN-916-25 219 x 250 x 11 3050 din 3050 din -
FN-916-20 175 x 200 x 9 2290 din 2290 din -
FN-916-15 131 x 150 x 7 1810 din 1810 din -
FN-916-10 87 x 100 x 5 1020 din 1020 din -
FN-916-08 70 x 80 x 5 880 din 880 din -

Ukras od drveta - male rozetne u duborezu FN-923 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
FN-923-25 250 x 231 x 25 4280 din 4280 din -
FN-923-20 200 x 185 x 20 2660 din 2660 din -
FN-923-15 150 x 139 x 15 1560 din 1560 din -
FN-923-10 100 x 92 x 10 870 din 870 din -
FN-923-08 80 x 74 x 8 540 din 540 din -
FN-923-06 60 x 55 x 6 420 din 420 din -

Ukras od drveta - male rozetne u duborezu FN-370 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
FN-370-55 550 x 100 x 12 2560 din 2560 din -
FN-370-50 500 x 90 x 11 2170 din 2170 din -
FN-370-45 450 x 85 x 10 1770 din 1770 din -
FN-370-40 400 x 73 x 8 1430 din 1430 din -
FN-370-35 358 x 65 x 8 1100 din 1100 din -

Ukras od drveta - male rozetne u duborezu FN-368 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
FN-368-70 700 x 117 x 11 2560 din 2560 din -
FN-368-60 600 x 100 x 9 2170 din 2170 din -
FN-368-45 450 x 75 x 7 1770 din 1770 din -
FN-368-30 300 x 50 x 5 1430 din 1430 din -
Ukras od drveta - male rozetne u duborezu FN-500 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
FN-500-50 500 x 82 x 8 1690 din 1690 din -
FN-500-40 400 x 66 x 8 1350 din 1350 din -
FN-500-30 300 x 49 x 6 990 din 990 din -
FN-500-20 200 x 30 x 5 810 din 810 din -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu FN-347 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere) 
FN-347-1 360 x 65 1020 din 1020 din -
FN-347-2 260 x 45 810 din 810 din -
FN-347-3 200 x 35 610 din 610 din -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu FN - 357 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
D - 357 240 x 45 760 Din 760 Din -
- - - - -
Drvene aplikacije - duborezi u drvetu FN-423 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
FN-423-24 240 x 240 2350 din 2350 din -
FN-423-18 180 x 180 1290 din 1290 din -
FN-423-12 120 x 120 810 din 810 din -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu FN-670 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
FN-670-20 205 x 105 x 14 1540 Din 1540 Din -
FN-670-15 150 x 76 x 10 1080 Din 1080 Din -
FN-670-10 100 x 50 x 7 620 Din 620 Din -
- Dostupan u levoj i desnoj izradi -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu FN-663 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
FN-663-70 700x156x17.5 5400 Din 5400 Din -
FN-663-58
580x129x15 4120 Din 4120 Din -
FN-663-45 450x100x11 2820 Din 2820 Din -
FN-663-32 320x72x8 1520 Din 1520 Din -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu FN-374 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
FN-374-20 350x200x20 3040 Din 3040 Din -
FN-374-13
230x130x20 2030 Din 2030 Din -
FN-374-09 150x85x12 1140 Din 1140 Din -
FN-374-05 80x45x8 380  Din 380  Din -

Ukras od drveta - male rozetne u duborezu FN-383 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
FN-383-70 700x171x10 5250 din 5250 din -
FN-383-60 600x146x9 4050 din 4050 din -
FN-383-46 460x112x8 2680 din 2680 din -
FN-383-36 360x88x5 2180 din 2180 din -
FN-383-26 260x63x5 1920 din 1920 din -

Ukras od drveta - male rozetne u duborezu FN-386 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
FN-386-70 700 x 164 5380 din 5380 din -
FN-386-60 600 x 140 4160 din 4160 din -
FN-386-50 500 x 117 2980 din 2980 din -
FN-386-39 390 x 90 2230 din 2230 din -
FN-386-28 280 x 65 1240 din 1240 din -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu FN-669 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
FN-669-50 500 x 100 2000 Din 2000 Din -
FN-669-32 320 x 80 1100 Din 1100 Din -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu D - 360 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
D - 360 460 x 100 1620 Din - -
- - - - -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu FN- 096 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
FN - 096 320 x 110 2550 Din - -
- - - - -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu FN-919 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
FN-919-35 350 x 80 1140 din 1140 din -
FN-919-26 260 x 60 890 din 890 din -
FN-919-18 175 x 40 620 din 620 din -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu FN-920 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
FN-920-22 220 x 66 920 din 920 din -
FN-920-17 165 x 49 540 din 540 din -
FN-920-11 110 x 33 240 din 240 din -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu GN-001 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
GN-001-1 650x140x15 5240 Din 5240 Din -
GN-001-2 640x140x10 3930 Din 3930 Din -
GN-001-3 690x100x5 2620 Din 2620 Din -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu GN-002 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
GN-002-1 250x280x15 3990 Din 3990 Din -
GN-002-2 250x280x10 2660 Din 2660 Din -
- - - - -

Ukras od drveta - male rozetne u duborezu GN-003 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
GN-003-1 220 x 450 x 10 3990 din 3990 din -
GN-003-2 220 x 340 x 10 3150 din 3150 din -
GN-003-3 160 x 390 x 10 2360 din 2360 din -
GN-003-4 160 x 280 x 10 1890 din 1890 din -
GN-003-5 120 x 260 x 10 1490 din 1490  din -
GN-003-6 120 x 160 x 10 1180 din 1180 din -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA-009 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DA-009-1 100 x 100 x 8 320 Din 380 Din Poč. troš.:1000din
DA-009-2 80 x 80 x 8 220 Din 260 Din 4 Din/cm2 -Lipa
DA-009-3 60 x 60 x 8 170 Din 220 Din 5 Din/cm2 -Bukva

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu DA-015 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
DA-015-1 140 x 140 x 11 700 Din 830 Din Poč. troš.:1000din
DA-015-2 120 x 120 x 11 520 Din 620 Din 4 Din/cm2 -Lipa
DA-015-3 100 x 100 x 10 370 Din 430 Din 5 Din/cm2 -Bukva
- - - - -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu SN-416 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
SN-416-10 100 x 100 370 din 370 din -
SN-416-08 80 x 80 270 din 270 din -
SN-416-06 60 x 60 230 din 230 din -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu SN- 417 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
SN-417-10 100 x 100 370 din 370 din -
SN-417-08 80 x 80 270 din 270 din -
SN-417-06 60x60 230 din 230 din -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu SN-418 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
SN-418-18 180 x 120 610 din 610 din -
SN-418-15 150 x 100 500 din 500 din -
SN-418-12 120 x 80 370 din 370 din -
- Dostupan u levoj i desnoj izradi -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu SN- 419 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
SN-419-10 100 x 100 370 din 370 din -
-
-

Drvena ugaona aplikacija - duborez u drvetu SN- 913 Мere (mm)  Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
SN-913-10 100 x 100 350 Din 350 Din -
SN-913-08 80 x 80 260 din 260 din -
SN-913-06 60 x 60 220 din 220 din -

Drvena ugaona aplikacija - duborez u drvetu SN-526 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
SN-526-1 100 x 100 370  Din 370  Din -
SN-526-2 80 x 80 270  Din 270  Din -
SN-526-3 60 x 60 230  Din 230  Din -

Drvene aplikacije - duborezi u drvetu D_-_912 Мere (mm) Cena (lipa) Cena (bukva) Cena (unikatne mere)
D - 912 370 x 270 5480 Din - -
-Duborez (rezbarija) u drvetu se koristi već hiljadama godina i dalje pleni svojom prirodnom lepotom. Ukrasi od drveta su uvek u 'modi' i koriste se kod sve vrste stolarije i nameštaja. U slučaju da imate bilo kakva pitanja u vezi rezbarenih ukrasa , aplikacija ili kapitela slobodno se obratite nama na e-mail adresu: artstudio@naturtrend.com ili na telefonski broj: 021/843-712.

Skok na vrh stranice